Spedycja kolejowa

W ramach łańcucha usług logistycznych oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę przewozów kolejowych, z zastosowaniem wagonów normalno- i szerokotorowych. Realizujemy przewozy krajowe i międzynarodowe. Specjalizujemy się w organizacji przewozów kolejowych w Europie Wschodniej i Azji Środkowej. Transport kolejowy organizujemy współpracując z renomowanymi przewoźnikami towarowymi i spedytorami kolejowymi w Europie i Azji.

W ramach spedycji kolejowej oferujemy:

  • krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków konwencjonalnych,
  • spedycję i przewóz towarów w kontenerach w kraju oraz w międzynarodowej komunikacji kolejowej,
  • transport kolejowy do terminalu przeładunkowego na granicy
  • przeładunek towaru do wagonów szerokotorowych i normalnotorowych jego zabezpieczenie
  • opłatę frachtu kolejowego do stacji docelowej,
  • sporządzanie niezbędnych dokumentów celem dokonania i przyjęcia przesyłki
  • wypełnienie kolejowych listów przewozowych np. SMGS, CIM, CETAR
  • stały nadzór nad realizacją dostawy i przeładunku
  • dodatkową kontrolę przeładunku dokonywaną przez firmę niezależną
  • dowóz samochodowy kontenerów do Klienta w systemie dom-dom