Transport drogowy ładunków niebezpiecznych

W dobie rozwoju cywilizacji transport stał się bardzo ważnym elementem gospodarki zwiększając użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczenie w przestrzeni. Wszystkie produkty chemiczne zwłaszcza materiały niebezpieczne muszą w bezpieczny sposób zostać dostarczone do pośredników i odbiorców, w związku z tym niezmiernie ważnym elementem, który spina łańcuch dostaw jest transport.

Specyfika i ryzyko związane z przewozem materiałów niebezpiecznych oraz wyśrubowane normy i wymagania sprawiają, że tylko dobre przygotowane firmy spedycyjne mogą podjąć się tego zadania. Spółka CHEM-LINE Trade świadczy najwyższe usługi transportowe, od kilku lat specjalizując się w przewozie substancji niebezpiecznych (głównie gazów płynnych). W naszej firmie zatrudniamy kompetentną kadrę, poddawaną systematycznym szkoleniom posiadającą niezbędne europejskie uprawnienia, a strategicznymi dla nas kwestiami są bezpieczeństwo oraz skuteczność.

Dysponujemy zestawem siedmiu cystern najnowszej generacji, wyprodukowane przez BC-LDS, które spełniają restrykcyjne nory EURO V, VI. Staramy się systematycznie powiększać i unowocześniać naszą bazę pojazdów opierając się na uznanych arkach MAN i VOLVO. Każda z cystern jest o pojemności 38.000 litrów, jest wyposażona w system satelitarny GPS, pozwala to na całodobową kontrolę oraz monitoring powierzonego ładunku.

Aby zapewnić wymagania klientów posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty i uprawnienia:

  • zezwolenie na przewóz towarów w transporcie ponadgranicznym pomiędzy państwami członkowskimi CEMT,
  • świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych,
  • protokół z badania urządzenia transportowego do przewozu towarów niebezpiecznych,
  • świadectwo legalizacji pionowej,
  • certyfikat badania technicznego dla pojazdów silnikowych i przyczep (EKMT),
  • zaświadczenia kwalifikacyjne spełniające wymagania w kategorii II w zakresie; obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych,
  • świadectwo kwalifikacji zawodowej